Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta.

  • Merkittävin muutos tietosuoja-asetuksessa on, että henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojaan tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi.
  • Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, että henkilöistä tallennetaan ainoastaan tarpeellinen tieto. Tätä tietoa voidaan säilyttää niin kauan kuin se käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Keräämme henkilötietoja kursseille ilmoittautumisen yhteydessä laskutusta varten. Ilmoittautumistiedot poistetaan järjestelmästä kyseisen kauden puolivälissä.

Täyttämällä ilmoittautumislomakkeen henkilö antaa suostumuksensa nimen, puhelinnumeron, osoitteen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen kurssin ajaksi.

Emme luovuta tietoja kenellekään tai käytä niitä esim. markkinointiin tai roskapostitukseen.