Agilityvalmentajakurssille

Kim on hyväksytty syksyllä alkavalle agilityvalmentaja (AVA3) pilottikurssille. Kim on aikaisemmin jo toiminut liittokouluttajana ja suorittanut VOK2-tason valmentajakoulutuksen. Tämä koulutus on VOK-3 tasoinen.

Agilityliiton sivuilta lainattua:

Valmentaja on henkilö, joka tukee ja ohjaa monipuolisesti urheilijan kehittymistä. Valmentaja auttaa urheilijaa saavuttamaan ne kehitykselle ja tuloksille asetetut tavoitteet, joihin urheilija on kyseisen kauden ja koko kilpailu-uransa aikana sitoutunut. Valmentajalla on keskeinen rooli myös urheilijan harjoittelumotivaation säilymisessä. Jokainen valmennussuhde on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat mm. valmentajan ja urheilijan persoona, vuorovaikutus, yhteistyön tavoitteet, olosuhteet ja käytettävissä olevat resurssit.

Tärkeänä osana agilityvalmentajan tehtäviä on myös agilityseurojen kanssa tehtävä yhteistyö ja valmennus- ja koulutustoiminnan kehittäminen kokonaisvaltaisempaan suuntaan lajiharjoittelun valmennuksellisia elementtejä lisäämällä. Yhdistysten valmennustoiminnan kehittämisen keskiössä ovat yhdistysten valmentajat ja heidän sitoutumisen, motivaation ja koulutustaitojen lisääminen.

Agilityvalmentajan (AVA3) -kurssi 2019-2020 osana uutta valmennusjärjestelmää

Suomen Agilityliiton järjestyksessään ensimmäinen agilityvalmentajan 3-tason (AVA3) vuosikurssi käynnistyy syksyllä 2019. Uusi kurssi on osa agilityn koulutus- ja valmennustoiminnan kehittämishanketta (KOVAKE), jonka tavoitteena on uudistaa koko agilityvalmentajan urapolku.

Uusi agilityvalmentajan urapolku pohjautuu kansalliseen, muissa urheilulajeissa laajasti käytössä olevaan kolmiportaiseen valmennus- ja ohjaajakoulutusmalliin (VOK1-3). Ensimmäinen VOK3-tason agilityvalmentajakoulutus, agilityvalmentaja (VOK3), on pilottikurssi. Kurssilla kehitetään ja tuotetaan kaikkien VOK1-3 tasojen kurssisisältöjä ja -mitoituksia sekä kurssimateriaaleja. Myös nykyisten agilityn koulutusohjaajien ja -valmentajien muuntokoulutusten suunnittelu sisältyy agilityvalmentaja (VOK3) -pilottikurssin kurssisuunnitelmaan. Tavoitteena on hyödyntää tulevaisuudessa nykyistä enemmän sähköisiä työtiloja ja erilaisia alustaratkaisuja koulutusmateriaalien jakelussa.

Vastaa