Pentujen kuvia

Eikö tällä kassilla saisi muka leikkiä?
Mene nyt pois sen kamerasi kanssa, pesu kesken..
Tyhjä, tämä kippo on tyhjä..

Kuka kehtaa vieläkin häiritä..
Pennuille on varattu toinen rokotus perjantaiksi. Näin ollen nämä kaksi sankaria myydään kahteen kertaan rokotettuina. Muistathan kuitenkin EVIRAn rokotusmääräykset: https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/rokoteneuvonta/elainlajikohtaiset-rokotteet/kissarokotteet/

Vastaa